Czy wiesz, ??e ...

Mózg w prawie 80% to woda. Dzi─?ki temu ma konsystencj─? podobn─? do galarety.
 

Aktualno??ci
Zobaczmy to jeszcze raz ...
14.07.2014.
Zach─?camy do obejrzenia programu, w którym Tomasz Wojciechowski wspomina niezwykle wa??ne dla naszego miasta wydarzenie kulturalne. O tym, ??e 3. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy sta?? si─? presti??ow─? imprez─? o randze ogólnopolskiej, nie trzeba nikogo przekonywa─?. Jak co roku go??─?mi festiwalu byli równie?? bardzo znani i utalentowani arty??ci, nie tylko z dziedziny filmu. Rozstrzygni─?to tak??e konkurs na najlepsz─? muzyk─? filmow─?.
Czytaj
 
Nab??r 2014
03.07.2014.
8 lipca 2014 r. (wtorek)

o godzinie 13:00

spotkanie z dyrekcj─? i wychowawcami klas
 
Zako??czenie roku szkolnego 2013/2014
29.06.2014.
Zobacz zdj─?cia
 
Uczestniczyli w 3. Festiwalu Filmowym im. Krzysztofa Komedy
29.06.2014.
3. Ostrowski Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy ju?? za nami. Warto jednak podkre??li─?, ??e kolejny raz w tej miejskiej imprezie uczestniczyli uczniowie, absolwenci i nauczyciele IV LO. W ostatni festiwalowy dzie?? odby??o si─? podsumowanie warsztatów re??yserskich. 28 czerwca br. na ekranie Kina Komedy w Ostrowie Wielkopolskim pokazano trzy etiudy stworzone pod kierunkiem re??ysera Jaros??awa Wsz─?dyby??a oraz operatora W??odzimierza Wi─?ckowiaka.
„Anna z ??awki obok” - etiuda autorstwa absolwentki IV LO Julity Sztylki (to jej drugi film festiwalowy).
http://wlkp24.info/aktualnosci/8121,-off-mlodzi-filmowcy-stworzyli-trzy-etiudy.html
„Prosta historia” Wojciecha Krolka, do której zdj─?cia i monta?? wykona?? ucze?? klasy 2b Mariusz Szczepaniak (uczestniczy?? drugi raz w festiwalu)
http://wlkp24.info/aktualnosci/8124,-off-prosta-historia-w-szesciominutowej-etiudzie.html
„Dok─?d biegniesz” –teledysk do piosenki Budki Suflera autorstwa Bogny Skrzypczak-Walkowiak (trzeci film festiwalowy) ze zdj─?ciami Arkadiusza Kubiaka (1a) i Miko??ajem Dyczakiem (2b) w roli g??ównej.
http://wlkp24.info/aktualnosci/8120,-off-forma-video-artu-wykorzystana-podczas-arsztatow-rezyserskich.html
Przypominamy , ??e w poprzednich latach uczniowie i nauczyciele IV LO stworzyli w ramach festiwalu nast─?puj─?ce filmy:
2. Ostrowski Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy (2013)
„Absolwentka” - film Mariusza Szczepaniaka (IVLO) i Marty Sibilskiej. Zdj─?cia i monta?? Mariusz Szczepaniak.
http://www.youtube.com/watch?v=KORKvduNTrA
„Prowokacja” - film Mariusza Szczepaniaka z udzia??em Tobiasza Pietrzyka http://www.youtube.com/watch?v=CUdHkJJhnEo
„ONa” – film Julity Sztylki  http://www.youtube.com/watch?v=dIepAbzPCXw
„By─? albo mie─?” – teledysk do piosenki zespo??u „D??em” autorstwa Bogny Skrzypczak-Walkowiak (IVLO) i Blanki B??aszczyk. http://www.youtube.com/watch?v=TwuAosBoSk0
„Bój si─? Boba”- film Dawida Ryszewskiego, który powsta?? we wspó??pracy z prowadz─?cymi warsztaty: Robertem Zawadzkim, W??odzimierzem Wi─?ckowiakiem (IV LO) i Jaros??awem Wsz─?dyby??em .
1. Ostrowski Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy (2012)
Film pt. „Przyjaciel” w re??. Sebastiana Królaka z udzia??em Julity Sztylki.
„Prowincja Ostrów Miasta” (film do wiersza Wojciecha Gaw??owskiego w re??. Bogny Skrzypczak-Walkowiak https://www.youtube.com/watch?v=-XcJEeJ01k8
 
Uczniowie wyr????nieni za zachowanie i wyniki w nauce
26.06.2014.
 
Zako??czenie roku szkolnego 2013/2014
24.06.2014.
Uroczysto??─? zako??czenia roku szkolnego odb─?dzie si─? w pi─?tek 27 czerwca 2014 roku

godz. 8.00 - msza ??wi─?ta w Ko??ciele pw. ??wi─?tego Antoniego,

godz. 9.00 - spotkanie w sali gimnastycznej wszystkich uczniów i nauczycieli,

godz.10.00 - spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 486

Facebook Like Box

Godzina

GeoGebra

Cache Directory Unwriteable

Online

Licznik odwiedzin


"POLSKI INTERNET 2010"


W I edycji konkursu
zdobyli??my wyró??nienie
w  kategorii
Szko??a Ponadgimnazjalna

TYTU?üY


PROJEKTY

 
 

??piewaj─?ca Polska

...

DYPLOMY

Certyfikat

CERTYFIKATY

© 2014 IV Liceum Ogˇlnokszta│cace w Ostrowie Wlkp.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.