29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak wręczył 21 uczniom i 24 studentom stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1000 – 4000 złotych. W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendia przyznawane są przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.

Czytaj więcej...

Miło nam zakomunikować, że uczennica klasy 3b -Weronika Karbowiak otrzymała Niebieskie Jabłko, odpowiednik trzeciej lokaty, w konkursie powiatowym Poetyckie Listopady za wiersz „W dal”. Uroczyste ogłoszenie wyników tego prestiżowego turnieju odbyło się w sali widowiskowej MDK 30 listopada br. Jury w składzie: Halina Brylińska-Zapłata, Katarzyna Lisiak i Teresa Kuleszewicz kolejny raz doceniło talent naszej uczennicy.

Czytaj więcej...

25 listopada br. uczennice z klas 3b, 1b i 3a uczestniczyły w zwiedzaniu klinik weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalnością naszej szkoły jest właśnie możliwość uczenia się biologii w zakresie rozszerzonym w klasach sprofilowanych humanistycznie. Pani Iwona Cyba i Pani Bogna Skrzypczak˗Walkowiak stworzyły możliwość wycieczki przedmiotowej, która zainteresuje każdego ucznia. Prawdziwy humanista kocha również zwierzęta, dlatego dziewczyny z zapartym tchem przyglądały się wszczepianiu rozrusznika serca pewnemu dalmatyńczykowi, widziały zabieg stomatologiczny u kota, a także odwiedziły Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Katedrę Kliniki i Chirurgii oraz Katedrę Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich. Jak powiedział filozof Immanuel Kant: „Serce człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje on zwierzęta”. Tego kolejny raz mogli nauczyć się nasi uczniowie w klinice – zwierzę to bardzo ważny członek rodziny i należy o nie dbać.
Po klinikach oprowadzał nasze uczennice dr Piotr Skrzypczak z Pracowni Anestezjologii Katedry Kliniki i Chirurgii pod kier. prof. dra hab. Zdzisława Kiełbowicza. Uczennice odwiedziły m. in. Pracownię Anestezjologii, Pracownię Chirurgii Endoskopowej, Pracownię Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Tomografii Komputerowej.

Spotkania z Rodzicami, wtorek 29 listopada 2016 r.

o godz. 17:00 - Rodzice uczniów klas III
o godz. 17:30 - Rodzice uczniów klas I i II

Informujemy jednocześnie, że Nauczyciele uczący w IV LO będą pełnić dyżur dla Rodziców w godz. od 17:00 do 19:00.
Zapraszamy serdecznie!

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczy w projekcie „Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła“. Organizatorem projektu jest Goethe-Institut.
Celem projektu jest wspieranie wielojęzyczności, stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem, otwarcie szkoły na zewnątrz, przejmowanie przez uczniów inicjatywy oraz kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych.
W ramach programu „Schule im Wandel” realizujemy projekty edukacyjne, prowadzimy współpracę ze społecznością lokalną, inspirujemy uczniów do działań, prowadzimy zajęcia metodą LdL (Lernen durch Lehren – Uczenie się poprzez Nauczanie), prowadzimy lekcje otwarte oraz eksperymentujemy z nauczaniem dwujęzycznym.

Karolina Binek jest autorką powieści dla młodzieży "Ale arbuz!, organizatorską licznych spotkań autorskich i popularyzatorką czytelnictwa wśród rówieśników. To także autorka licznych opowiadań nagradzanych pierwszymi i drugimi lokatami w konkursach prozatorskich. W klasie pierwszej napisała słowa do piosenki filozoficznej "Spokojne szczęście" [muzyka Maciej Bak], która została wysoko oceniona przez warszawskie Centrum Praktyki Stoickiej. Ponadto Karolina w roku szkolnym 2015/16 wzięła udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego [etap okręgowy], w tym roku także chce wystartować w OLiJP. Dodatkowo wraz z grupą kolegów przygotowuje zbiór opowiadań do ogólnopolskiego turnieju literackiego dla szkół ponadpodstawowych: Konkurs:"Misja książka!", który został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Serdecznie gratulujemy!

Link do piosenki Spokojne szczęście i do fanpage Karoliny.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest wydarzeniem, które nie jest w stanie odnieść sukcesu bez zaangażowania wolontariuszy. Zapraszamy zatem wszystkich o dobrych sercach na kolejne spotkanie, podczas którego każdy chętny zostanie wolontariuszem 25. Finału WOŚP.

Czytaj więcej...

16 listopada 2016 r. uczniowie klas o profilu biznesowym zwiedzali fabrykę Volkswagen Poznań. Spółka koncernu Volkswagen jest częścią branży biznesowej zajmującej się produkcją samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych. Obecnie zakład zatrudniając blisko 11 tysięcy pracowników jest jednym z największych pracodawców w Wielkopolsce.

Strona 1 z 44