Kontakty z WSF we Wrocławiu trwają już od roku. Młodzież z ostrowskiej czwórki wzięła udział w zajęciach z języka angielskiego i hiszpańskiego. Teraz udało się współpracę sformalizować.

Dzięki podpisanemu dokumentowi pomiędzy Iwoną Kasprzyszak kancelerzem Wyższej Szkoły Filologicznej, a Dyrektorem IV LO Małgorzatą Jędroch, dotychczasowe kontakty poszerzone będą o dodatkowe działania. Dzięki oficjalnej współpracy uczniowie oraz nauczyciele IV LO będą mogli brać udział w konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przez uczelnię. Będzie ona także wspierać organizację konkursów, imprez o charakterze naukowym.

Uczelnia wyszła również z inicjatywą wspierania wybitnych uczniów poprzez umożliwienie im brania udziału w zajęciach na kierunku Filologia oraz zaliczania danych przedmiotów na zasadach studenta. Liceum w zamian zobowiązało się do promowania uczelni w murach szkoły. IV LO przyjmie również na praktyki studentów WSF.

Wyższa Szkoła Filologiczna jest już kolejna placówką wyższą, z którą udało się podpisać umowę. W roku ubiegłym oficjalnym partnerem szkoły został Wydział Filologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.