IV LO pomaga zwierzętom na co dzień... ale i od święta 🎅 🐕🐈