W dniach 24–30 kwietnia br. grupa młodzieży z naszego liceum przebywała w miejscowości Fürstenfeldbruck w pobliżu Monachium. Wizyta ta była pierwszym etapem wymiany między Viscardi-Gymnasium a IV LO.
Program pobytu w Bawarii był bardzo bogaty i obejmował uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, zwiedzanie Monachium oraz Norymbergii, wycieczkę do baśniowego zamku Neuschwanstein w Alpach, wizytę w Muzeum Historii Naturalnej połączonej z wykładem na temat trzęsień ziemi oraz symulacjami realnego trzęsienia ziemi.
Uczniowie zapoznali się z historią i dniem współczesnym niemieckiej motoryzacji w miasteczku BMW w Monachium.
W ramach wymiany uczniowie polscy i niemieccy realizowali w parach projekty dotyczące podobieństw i różnic kulturowych, społecznych oraz obyczajowych między Bawarią i Wielkopolską. Młodzież z naszej szkoły była zakwaterowana w rodzinach niemieckich, co stworzyło doskonałą okazje do doskonalenia umiejętności językowych oraz poznania codzienności swoich niemieckich rówieśników