W dniu 25 października 2023 r. w naszej szkole, odbył się pokaz
Grupy Akrobatycznej SSJ ACADEMY. W pokazie uczestniczyła uczennica z klasy 2c Natalia Matysiak. Celem imprezy była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego. Akrobaci zaprezentowali wysoki poziom sprawności fizycznej, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez uczniów klas pierwszych.