18 grudnia uczniowie klas językowych  wzięli udział w warsztatach językowo-kulturowych Brit Up! organizowanych w British Council w Warszawie.
Na początku uczestnicy zostali zapoznani z egzaminami Cambridge English, a potem przystąpili do komputerowego testu Aptis for Teens przygotowywanego przez British Council, który zapewnia szybką i wiarygodną ocenę umiejętności językowych.  Po przerwie rozpoczęły się warsztaty pt. How to think like Sherlock, czyli sposób myślenia i legenda brytyjskiego detektywa wspólnie rozszyfrowana. W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali zagadki, łamigłówki, rywalizowali w grupach oraz poszerzali wiedzę na  temat wiktoriańskiej Anglii oraz Sherlocka Holmesa.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali oficjalne  raporty z testu  Aptis for Teens  wraz z opisem obecnego poziomu znajomości języka. Analiza wyników pokazuje wysoki poziom umiejętności językowych uczniów naszej szkoły.