Już po raz drugi uczniowie ostrowskiej czwórki wzięli udział w wykładach w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Tym razem odwiedzili katedrę filologii hiszpańskiej. Zajęcia prowadził dr Jerzy Achmatowicz, który wykłada również na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsza część zajęć przeznaczona została na powtórzenie czasów przeszłych. Młodzież rozwiązywała testy gramatyczne na różnych poziomach języka od A1-B1.
Druga część zajęć poświęcona została Chile oraz Ignacemu Domeyko, polskiemu badaczowi i odkrywcy, który pół wieku spędził właśnie w tej części świata. Młodzież poznała najważniejsze fakty z jego życia. Część wykładu przeznaczona też została hiszpańskim odkrywcom.
W zajęciach wzięli uczniowie klas I oraz II, większości z klas językowych, w których realizowany jest program rozszerzony języka hiszpańskiego. Udział w zajęciach w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu był możliwy dzięki współpracy między IV LO a WSF. Najprawdopodobniej już w nowym roku szkolnym podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy placówkami.