W dniach od 2 do 8 czerwca br. nauczyciele języka niemieckiego, mgr Ewa Nowak oraz mgr Maciej Brzykcy, mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji w Berlinie w ramach europejskiego programu ERASMUS+. Projekt "Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego" realizowany był przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach pobytu nauczyciele mieli okazję nie tylko zapoznać się z najnowszymi metodami nauczania języków obcych, ale również wymienić się doświadczeniami oraz wziąć udział w bardzo ciekawym programie kulturowym. Zajęcia prowadzili lektorzy z did - Institut Berlin Gmbh.

img