Informujemy, że zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym wyniku egzaminu maturalnego

będzie można odebrać w dniu 4 lipca 2019 roku od godziny 11:00 w sekretariacie Szkoły.