Informujemy, że zgodnie z decyzją MEN związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, okres zdalnego nauczania zostaje przedłużony do dnia 26 czerwca 2020 r

Jednoczenie informujemy, że wszystkie informacje dla uczniów i rodziców dotyczące zdalnego nauczania zamieszczane są w Librusie.