Konrad Tetrzona, uczeń naszej szkoły został finalistą 43 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Sukces jest ogromny biorąc pod uwagę, jakimi umiejętnościami i jaką wiedzą muszą się wykazać uczniowie na poszczególnych etapach olimpiady. Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem niemieckim, zarówno w mowie jak i w piśmie, posiadać obszerną wiedzę dotyczącą literatury, historii oraz krajo- i -kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego. A przypomnę, że są to Niemcy, Austria, większa część Szwajcarii i Lichtenstein, powiedziała nauczycielka Konrada, pani Małgorzata Jędroch. Aby dostać się do ścisłego finału należało z części pisemnej otrzymać 95% punktów, następnie toczyć rozmowy z trzema komisjami, z których każda oceniała inny zakres tzn. znajomość literatury, historii i kultury oraz poziom językowy. A działo się to wszystko na UAM w Poznaniu, który razem z Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest organizatorem tych niemieckojęzycznych zmagań. 

W tym roku sytuacja jest wyjątkowa i nie odbędzie się oficjalne spotkanie i wręczenie nagród, ale potwierdzeniem wielkich umiejętności Konrada i wielkiego sukcesu będzie na pewno to, że jest on zwolniony z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na obu poziomach, a na jego zaświadczeniu maturalnym pojawi się 100 % punktów.