We wtorek 17 stycznia w 4LO odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych naszego Liceum z Panem Mariuszem Glinkowskim. Tematem zajęć było omówienie metodyki wyboru uczelni wyższej. Pan Glinkowski reprezentuje Akademickie Inicjatywy, których główny celem jest propagowanie akademiczności oraz doradztwa zawodowego.