Konto Rady Rodziców:        86 1090 1160 0000 0001 4351 4898
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)

Konto Studniówkowe:         66 1090 1160 0000 0001 4351 5355
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy)


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący

Marzena Przybyłek

Z-ca przewodniczącego

Sława Fic-Spychała

Z-ca przewodniczącego

Konrad Piechota

Sekretarz

Justyna Szymańska

Skarbnik

Żaneta Pietrzak-Kopa

 

 

Komisja rewizyjna:

 

Przewodniczący

Konrad Gawron

Członek

Ewelina Kamińska

Członek

Renata Kuźniacka

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Stypendium Rady Rodziców

Wniosek o Stypendium Rady Rodziców


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 Zebrania organizacyjne klas I, II, III

19.09.2023 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

14.11.2023 r.

 Zebrania okresowe klas III

 Zebrania okresowe klas II i I

12.12.2023 r.

23.01.2024 r.

 Zebrania śródokresowe klas I, II, III

19.03.2024 r.