W związku z utrzymującym się stanem pandemii, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad oraz procedur:

Ogólne zasady przestrzegania zasad epidemicznych
Procedura wchodzenia i wychodzenia ze szkoły
Procedura pobytu w sali dydaktycznej
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem Covid–19 u ucznia
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem Covid–19 u pracownika
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów IV LO
Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej
Procedura pobytu w sali gimnastycznej i korekcyjnej na zajęciach wychowania fizycznego
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej
Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie pandemii Covid-19

Powyższe procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Inne:

- informacje na temat organizacja szczepień w szkole - wrzesień 2021

- zarządzenia o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy:

- Zarządzenie nr 1/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 3/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 6/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 7/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 8/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 9/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 10/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 11/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 12/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 13/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 14/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 15/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 17/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 18/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy (link)
- Zarządzenie nr 20/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny (link)
- Powrót do nauki stacjonarnej (od 10.01)
- Zarządzenie nr 21/2021/2022 o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny (link)
- Zarządzenie nr 23/2021/2022 w sprawie powrotu do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 (link)