Za bogaty serwis fotograficzny dziękujemy Julii Rogier oraz Julii Góreckiej z klasy II A.

 Link do artykułu:

Srebrny jubileusz IV LO


Jubileusz 25-lecia szkoły (część 4)