Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Z niecierpliwością czekamy również na klasy Pierwsze!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam odpowiednie procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.czwarteliceum.pl w zakładce "Procedury Covid-19" i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Poniżej załączam zasady ogólne funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 w warunkach reżimu sanitarnego. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie szkoły we wskazanych wyżej zakładkach.

Z poważaniem

Małgorzata Jędroch


Ogólne zasady przestrzegania zasad epidemicznych