IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało bardzo prestiżową nagrodę, którą przyznaje się najprężniej rozwijającym się placówkom oświatowym w Polsce – liderom w swojej branży, szkołom wyznaczającym kierunek i nieustannie podnoszącym kwalifikacje, aby móc sprostać wymaganiom uczniów.
Orły Edukacji to wyjątkowe wyróżnienie w plebiscycie, w którym najważniejszym kryterium jest liczba ocen i opinii umieszczanych w najpopularniejszych portalach internetowych, takich jak Facebook czy Google. Warto nadmienić, że już jako Laureat 2021 szkoła otrzymała niebywałą średnią ocen, wynoszącą 9.5 stopnia w 10 - stopniowej skali. Natomiast Złote Orły Edukacji to ścisłe grono 7,4 % placówek w Polsce cechujących się najwyższym profesjonalizmem i zapewniających najlepszą jakość edukacyjną.
Ten sukces jest wynikiem wielkiego wysiłku całej społeczności szkolnej, dynamicznego rozwoju, postawienia na nowoczesność, przyjaznych relacji z naszymi uczniami i ich rodzicami, a także dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb absolwentów szkół podstawowych.